Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chương quyen-2-22- Chương quyen-2-41, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa:
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 22, (17.7 phút: 0:00:00 – 0:17:42)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 23, (13.66 phút: 0:17:42 – 0:31:21)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 24, (14.66 phút: 0:31:21 – 0:46:01)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 25, (15.03 phút: 0:46:01 – 1:01:03)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 26, (13.81 phút: 1:01:03 – 1:14:51)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 27, (13.81 phút: 1:14:51 – 1:28:40)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 28, (15.37 phút: 1:28:40 – 1:44:02)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 29, (14.36 phút: 1:44:02 – 1:58:24)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 30, (15.13 phút: 1:58:24 – 2:13:31)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 31, (13.47 phút: 2:13:31 – 2:26:59)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 32, (14.94 phút: 2:26:59 – 2:41:56)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 33, (14.1 phút: 2:41:56 – 2:56:02)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 34, (14.12 phút: 2:56:02 – 3:10:09)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 35, (13.35 phút: 3:10:09 – 3:23:30)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 36, (13.94 phút: 3:23:30 – 3:37:27)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 37, (17.29 phút: 3:37:27 – 3:54:44)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 38, (14.51 phút: 3:54:44 – 4:09:14)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 39, (13.33 phút: 4:09:14 – 4:22:34)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 40, (12.54 phút: 4:22:34 – 4:35:07)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 41, (13.07 phút: 4:35:07 – 4:48:11)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *