Giáo Hội Năm Châu 22/10/2018: Biến cố đáng âu lo – Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Constantinople• Đức Hồng Y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
• Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Tòa Thượng Phụ Constantinople
• Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô hoãn lại việc cấp quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine
• Tình trạng hiện nay của Chính Thống Giáo Ukraine
• Quan điểm của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô về khái niệm lãnh thổ giáo luật do Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa đưa ra.
• Lần thứ hai, chính phủ Đài Loan đưa ra lời mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm đảo quốc này
• Tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Đài Loan
• Nhận định của Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher về Tài Liệu Làm Việc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *