“Không gì tách tôi khỏi tình yêu Thiên Chúa” — Suy niệm Lời Chúa (Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35)“KHÔNG GÌ TÁCH TÔI KHỎI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA”
— Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35
— Thứ Năm tuần 30 Thường Niên, 31/10/2019

📕 LỜI CHÚA

— BÀI ĐỌC (Rm 8,31b-39)

Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

— TIN MỪNG (Lc 13,31-35)

Khi ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

🍀 SUY NIỆM

Lời đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, đức Gioan Phaolô II đã nói với mọi người: “Đừng sợ!”. Và ngài còn lặp lại lời đó nhiều lần, với mọi người, nhất là với giới trẻ.

Sống ở đời, chúng ta có nhiều nỗi sợ quá, và có khi nỗi sợ làm mình không dám sống niềm tin của mình, không dám biểu lộ niềm tin của mình!

Khi có người tốt khuyên Chúa Giêsu hãy đi nơi khác vì Hêrôđê đang tìm giết Người, Chúa Giêsu gọi Hêrôđê là con cáo (x. Lc 13,37), bởi vì với người Do Thái, con sư tử mới nguy hiểm, còn con cáo thì chỉ gian ác thôi, và nói rằng Người vẫn cứ làm việc của mình, bởi vì người ta không thể làm gì được Người khác với thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu sống niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và bình an trước những nguy hiểm.

Phaolô thì xác tín vào tình yêu Thiên Chúa khi Người ban Con Một yêu dấu cho con người, nên ông sẽ không để cho những nỗi lo sợ bị bắt bớ, gươm giáo, ngay cả cái chết làm cho ngài xa lìa tình yêu đó!

Là kitô hữu nhưng nhiều khi chúng ta sợ thiệt thòi, sợ hy sinh. Khi giáo huấn của Chúa, của Giáo Hội khác với khôn ngoan của người đời, chúng ta không muốn tuân theo, sợ thiệt thòi so với người khác. Khi Chúa nói đừng làm điều gì đó, chúng ta tìm cách giải thích để thoái thác, sợ mất đi sự thoải mái. Khi Chúa bảo dấn thân, chúng ta làm lơ, thụ động, sợ mất đi sự an nhàn, “bình an”; chọn lựa của chúng ta là chọn lựa cái lợi trần thế! “Là” kitô hữu nhưng chúng ta không muốn “thua thiệt” gì so với mọi người, chỉ có danh kitô hữu mà không sống, không muốn thực hành niềm tin, không muốn “làm” kitô hữu!

Là kitô hữu tức là người thuộc về Chúa Kitô, là người bước theo chân Chúa Kitô. Và chắc chắn con đường đó là thập giá! Nhưng khi sống thực sự như kitô hữu, chúng ta mới tìm thấy điều sâu xa nhất của con người mình, của cuộc đời mình, mới có được hạnh phúc thực sự! Cuộc sống theo kiểu trần thế, theo kiểu người đời đang cho chúng ta thấy những hậu quả đáng lo ngại của xã hội hôm nay!

(Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn)

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/phim/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *