[KARAOKE] Vẫn cứ/ Khăng khăng (GIỮ GIỌNG NAM) – Địch Lệ Nhiệt Ba, Uông Tô Lang | Chẩm Thượng Thư OST

偏偏 《三生三世枕上书》电视剧片尾曲 KTV伴奏 迪丽热巴 汪苏泷 • Karaoke Editor: Ngan Vo • Ca khúc: 偏偏 | Vẫn cứ (Khăng khăng) • Nguyên xướng: 迪丽热巴,汪苏泷 | Địch Lệ Nhiệt Ba, Uông Tô … Read More