Thế giới diệu kỳ | Phim thiếu nhi | Tập 125Thế giới diệu kỳ | Tập 125 | Cùng nhóm Trang, Hải, Phong, chiến đấu cùng Phá Hoàng. Khi thắng cuộc, Tuệ phát hiện mình đã loại bỏ được phép thuật đen. Khi thoát được phép thuật đen, Tuệ được sống như người bình thường trở lại, không còn phụ thuộc vào những mê muội của phép thuật đen.

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/phim/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *