Thế giới diệu kỳ | Phim thiếu nhi | Tập 132Thế giới diệu kỳ | Tập 132 | Biết Phong đang gặp nguy hiểm, Trang cùng cả nhóm tập trung tìm để cứu Phong. Trong khi, Phong thấy lo sợ và mong mọi người đến cứu. Phong sẽ làm gì để giữ an toàn cho mình trong thời gian bị chế thuật gia giam giữ?

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/phim/

48 thoughts on “Thế giới diệu kỳ | Phim thiếu nhi | Tập 132

  1. Phim này ra hồi lúc 2016 thì chắc có điện thoại rồi sao không điện đi phải liên lạc bằng tâm trí vậy trời

  2. A😭👻👄👠👡👢👞👟👚👕👖👖👔👗👙👘💄💋👣👠👒🎩🎓👑⛑🎒👝👛👜💼👓🕶🕶💍🌂🐰🌂💍💍💍🐶🐱🐭🐹🐯🐼🐻🙈🙉🐦🐤🐤

  3. 👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙C👙

  4. Sao khúc 20:45 tuệ có công năng độn thổ còn 21:2 trang có công năng dịch chuyển tức thời

  5. 🍎 mình 🍌 mơ 🍋 ước 🍏 mình 🍐 có ☁ phép 🍰 thuật 🍞 từ 🍗 lâu 🍤 lắm 🍪 rồi 💛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *