[Vietsub] Bong bóng 泡沫 – Từ Vi (Cover)Mỗi bản cover đều có một đặc sắc riêng, tuy rằng nghe mấy bản trước xong quay lại nghe bản này sẽ cảm giác nó “thiếu”, cơ mà đối với mình mà nói nó vẫn được xếp vào hàng hay, rất nhẹ nhàng, thích hợp để nghe trước khi đi ngủ 😉

▶ Song Title: 泡沫 Bong bóng
▶ Cover: 徐薇 Từ Vi

Brought to you by #HồLyRùa
→ Facebook:
→ MP3:

→ Nhà chung #NgũNguyệtYênHoa:

Copyright disclaimer! I do NOT own this song nor the image featured in the video. All rights belong to it’s rightful owners. No copyright infringement intended.

✿~HÌNH ẢNH, MP3, FONT CHỮ, PINYIN, WEIBO CA SĨ VUI LÒNG VÀO ĐÂY:

Nguồn: https://hip-hop-music-classic.com

Xem thêm bài viết khác: https://hip-hop-music-classic.com/nhac/

22 thoughts on “[Vietsub] Bong bóng 泡沫 – Từ Vi (Cover)

 1. Yángguāng xià de pàomò shì cǎisè de
  Jiù xiàng bèi piàn de wǒ shì xìngfú de
  Zhuījiù shénme duì cuò nǐ de huǎngyán jīyú nǐ hái ài wǒ
  Měilì de pàomò suīrán yī chà huāhuǒ
  Nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  Dàn ài xiàng pàomò rúguǒ nénggòu kànpò yǒu shén me nánguò
  Zǎo gāi zhīdào pàomò yī chù jiù pò
  Jiù xiàng yǐ shāng de xīn bùshèng zhémó
  Yě bùshì shuí de cuò huǎngyán zài duō jīyú nǐ hái ài wǒ

  Zǎo gāi zhīdào pàomò yī chù jiù pò
  Jiù xiàng yǐ shāng de xīn bùshèng zhémó
  Yě bùshì shuí de cuò huǎngyán zài duō jīyú nǐ hái ài wǒ
  Měilì de pàomò suīrán yī chà huāhuǒ
  Nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  Ài běn shì pàomò rúguǒ nénggòu kànpò yǒu shé me nánguò
  Xiāng'ài de bǎwò yào rúhé zài sōusuǒ
  Xíāng yōngzhe jìmò nándào jiù bù jìmò
  Ài běn shì pàomò guàiwǒ méiyǒu kànpò cái rúcǐ nánguò

  Zài yīxià de pàomò yī chù jiù pò
  Dāngchū chìrè de xīn zǎo yǐ chénmò
  Shuō shénme nǐ ài wǒ rúguǒ piàn wǒ wǒ nìngyuàn nǐ chénmò

 2. Sớm biết bong bóng kia , khẽ chạm là vỡ tan
  Giống như trái tim đầy thương tổn
  Không thể chịu thêm dày vò …

 3. Bài này của GEM hát phải nói là thấu lắm luôn còn chị này thì nhẹ nhàng cũng rất tuyệt

 4. Yángguāng xià de pàomò shì cǎisè de
  jiù xiàng bèi piàn de wǒ shì xìngfú de
  zhuījiù shénme duì cuò nǐ de huǎngyán
  qíyú nǐ hái ài wǒ
  měilì de pàomò suīrán yī chà huāhuǒ
  nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  dàn ài shàng pàomò rúguǒ nénggòu kànpò
  yǒu shé me nánguò

  zǎo gāi zhīdào pàomò yī chù jiù pò
  jiù xiàng nǐ shāng de xīn wúshēng zhémó
  yě bùshì shuí de cuò huǎngyán zài duō
  qíyú nǐ hái ài wǒ
  měilì de pàomò suīrán yīxià huāhuǒ
  nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  ài běn shì pàomò rúguǒ nénggòu kànpò
  yǒu shé me nánguò

  zài měide huāduǒ shèngkāi bù jiù zhōu luò
  zài yǎngyǎn de xīng yī shǎnguò jiù zhuìluò
  ài běn shì pàomò rúguǒ nénggòu kànpò
  yǒu shé me nánguò
  wèishéme nánguò yǒu shé me nánguò
  wèishéme nánguò

  quándōu shì pàomò zhǐ yī chà de huāhuǒ
  nǐ suǒyǒu chéngnuò quánbù dōu tài cuìruò
  ér nǐ de lúnkuò guàiwǒ nà yòu kànpò
  cái rúcǐ nánguò
  xiāng'ài de bǎ wǒ yǎn rúhé zài sōusuǒ
  xiāng yōng què jìmò nándào jiù bù jìmò
  ài néng shì pàomò guàiwǒ nà yòu kànpò
  cái rúcǐ nánguò

  zài yīxià de pàomò yī chù jiù pò
  dāngchū chìrè de xīn zǎo yǐ chénmò
  shuō shénme nǐ ài wǒ rúguǒ piàn wǒ
  wǒ nìngyuàn nǐ zhémó

 5. Yángguāng xià de pàomò shì cǎisè de
  Jiù xiàng bèi piàn de wǒ shì xìngfú de
  Zhuījiù shénme duì cuò nǐ de huǎngyán jīyú nǐ hái ài wǒ
  Měilì de pàomò suīrán yī chà huāhuǒ
  Nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  Dàn ài xiàng pàomò rúguǒ nénggòu kànpò yǒu shén me nánguò
  Zǎo gāi zhīdào pàomò yī chù jiù pò
  Jiù xiàng yǐ shāng de xīn bùshèng zhémó
  Yě bùshì shuí de cuò huǎngyán zài duō jīyú nǐ hái ài wǒ
  Měilì de pàomò suīrán yī chà huāhuǒ
  Nǐ suǒyǒu chéngnuò suīrán dōu tài cuìruò
  Ài běn shì pàomò rúguǒ nénggòu kànpò yǒu shé me nánguò
  Zài měide huāduǒ shèngkāiguò jiù diāoluò
  Zài liàng yǎn de xīng yī shǎnguò jiù duòluò
  Ài běn shì pàomò rúguǒ nénggòu kànpò yǒu shé me nánguò
  Wèishéme nánguò yǒu shé me nánguò wèishéme nánguò
  Quándōu shì pàomò zhǐ yī chà de huāhuǒ
  Nǐ suǒyǒu chéngnuò quánbù dōu tài cuìruò
  Ér nǐ de lúnkuò guàiwǒ méiyǒu kànpò cái rúcǐ nánguò
  Xiāng'ài de bǎwò yào rúhé zài sōusuǒ
  Xíāng yōngzhe jìmò nándào jiù bù jìmò
  Ài běn shì pàomò guàiwǒ méiyǒu kànpò cái rúcǐ nánguò
  Zài yǔ xià de pàomò yī chù jiù pò
  Dāngchū chìrè de xīn zǎoyǐ chénmò
  Shuō shénme nǐ ài wǒ rúguǒ piàn wǒ wǒ nìngyuàn nǐ chénmò

 6. Đặng Tử Kỳ hát mang lại cảm giác buồn day dứt còn bản cover này mang lại cảm giác đau lòng 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *